Skip to main content
Over Funkey

De resultaten zijn binnen!

Het COVID-19 virus treft iedereen hard momenteel en de teambuildingsector deelt helaas in de klappen. Bij Funkey willen we graag onze nek uitsteken en pleiten voor passende steunmaatregelen voor onze sector bij de overheid. Om onze eisen kracht bij te zetten hebben we een onderzoek gedaan naar de impact op de teambuildingsector in het algemeen en op onze teambuilding partners in het bijzonder. Op basis hiervan kwamen we tot volgende bevindingen:

Het is duidelijk, de teambuilding sector krijgt te kampen met enorme financiële verliezen, iedereen krijgt te maken met annuleringen ziet het aantal nieuwe offerte aanvragen volledig stilvallen. Zo goed als alle respondenten (95,6%) hebben lopende aanvragen en boekingen moeten annuleren. De meeste proberen een nieuwe datum te vinden, maar in zo’n 20% van de gevallen moest er een terugbetaling gebeuren aan de klant.

De annuleringen en het uitblijven van nieuwe boekingen hebben natuurlijk een nefaste invloed op de (verwachte) omzet. Alle respondenten hebben een lagere omzet dan in het eerste kwartaal van 2019 en verwachten een heel sterke daling van de omzet voor 2020. Het merendeel (70%) verwacht zelfs dat zijn omzet met meer dan 50% zal dalen in 2020.

De financiële onzekerheid en de daling van de workload heeft natuurlijk ook gevolgen voor het personeelsbeleid van de teambuilding bedrijven. Het merendeel (75%) heeft technische werkloosheid aangevraagd en bij meer dan 40% van de respondenten zijn alle medewerkers fulltime technisch werkloos. De zaakvoerders van de teambuilding organisaties hebben in de meeste gevallen (2/3) de hinderpremie en het overbruggingsrecht aangevraagd. Slechts bij 20% van de aanvragers werd dit reeds goedgekeurd, de helft wacht nog op de beslissing van de bevoegde instanties en in 30% van de gevallen werd de aanvraag zelfs afgekeurd.

De impact op de teambuilding sector is enorm en sommigen dreigen zelfs volledig uit de boot te vallen betreffende de steunmaatregelen. Om dreigende faillissementen te vermijden, roepen wij de regering dringend op tot specifieke maatregelen voor de teambuilding sector op zich!! Zo kunnen wij na deze crisis situatie terug doen waar we goed in zijn: mensen verbinden dankzij een onvergetelijke gedeelde ervaring.