Skip to main content

Cookiebeleid

Wie zijn we?

Funkey BV
Clematisstraat 10
9000 Gent
+32498945795
[email protected]
BE0680777078”

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de apparatuur waarmee de bezoeker van een website een website raadpleegt en/of op de server van de bezochte website, om op die manier specifieke informatie over de internetgebruiker bij te houden.

Functionele en niet-noodzakelijke cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door de websitebezoeker gevraagde dienst te leveren of die absoluut noodzakelijk zijn om de verzending van communicatie uit te voeren.

Cookies die niet als functionele cookies kunnen worden gekwalificeerd, zijn niet-noodzakelijke cookies en zullen enkel geplaatst worden mits een voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming vanwege de gebruiker.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Funkey gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van de website te verbeteren;
 • het surfgedrag van de gebruikers te volgen, meer specifiek:
  • te analyseren hoe gebruikers gebruikmaken van de website en om statistieken op te stellen;
  • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Funkey gebruikt de volgende cookies

 • Inlogcookies om communicatie via het netwerk te ondersteunen (wordpress_logged_in_[ID], wordpress_sec_[ID], PHPSESSID, wf_authcookie_[ID]).
 • Functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website en de gebruikerervaring (wp_wpml_current_language, poptin_user_country_code, _hfClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls,  _hjShownFeedbackMessage, _hjTLDTest, _hjLocalStorageTest).
 • Analytische cookies om het aantal bezoekers van de website te meten en statistieken te verzamelen omtrent het gebruik van de website door de bezoekers (_ga, _gid, _ga_[ID], _gac_gb_[ID], _gcl_au, _hjid, _hjRecordingLastActivity, _hjUserAttributeHash, _hjCachedUserAttributes, _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjViewportId, _hjRecordingEnabled)
 • Marketingcookies om op basis van het surfgedrag van de gebruiker persoonlijke reclame aan de gebruiker aan te bieden (_ga, _gid, _ga_[ID], _gac_gb_[ID], wp_automatewoo_visitor_[ID], poptin_user_id, poptin_user_ip, poptin_c_visitor, poptin_session_account_[ID], poptin_old_user, poptin_o_v_[ID], poptin_session, poptin_referrer, _prism_[ID], fomo_identifier, sb, datr, xs, c_user, fr, presence, wd, locale, cppo, spin)

Wie plaatst deze cookies?

De inlogcookies en functionele cookies die bepaalde voorkeuren op de website opslaan worden geplaatst door Funkey.

Voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van de website en het opstellen van de bezoekersstatistieken maakt Funkey gebruik van Google Analytics, Hotjar.

Meer info over hoe Google gegevens gebruikt van onze website.

Meer info over hoe Google cookies gebruikt.

De analytische cookies en marketingcookies betreffen tevens third party cookies die geplaatst worden door Facebook, Google, Poptin, Fomo en ActiveCampaign.

Bewaartermijn van de cookies

Funkey

 • wp_automatewoo_visitor_[ID]: 1 jaar
 • wp_wpml_current_language: 1 dag
 • wordpress_logged_in_[ID]: sessie
 • wordpress_sec_[ID]: sessie
 • wp_automatewoo_session_started: sessie
 • PHPSESSID: sessie
 • wfwaf-authcookie-[ID]: 12 uur

Google Analytics

De bewaartermijn van cookies uit Google Analytics kan u hier raadplegen.

Poptin

Bewaartermijn van cookies vanuit Poptin:

 • poptin_user_country_code: 212 dagen
 • poptin_user_ip: 212 dagen
 • poptin_user_id: 212 dagen
 • poptin_c_visitor: 17 dagen
 • poptin_session_account_[ID]: 17 dagen
 • poptin_old_user: 2 dagen
 • poptin_o_v_[ID]: 30 minuten
 • poptin_session: 30 minuten
 • poptin_referrer: 2 minuten

Hotjar

De bewaartermijn van de cookies uit Hotjar kan u hier raadplegen.

Fomo

Bewaartermijn van cookies vanuit ActiveCampaign:

 • fomo_identifier: sessie

ActiveCampaign

Bewaartermijn van cookies vanuit ActiveCampaign:

 • _prism_[ID] : 30 dagen

Facebook

Bewaartermijn van cookies vanuit ActiveCampaign:

 • sb: 2 jaar
 • datr: 2 jaar
 • xs: 1 jaar
 • presence: 30 dagen
 • fr: 90 dagen
 • wd: 7 dagen
 • locale: 7 dagen
 • spin: 1 dag
 • cppo: 1 dag

Uw rechten omtrent cookies

Toestemming

Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies is een voorafgaandelijke toestemming vereist. Deze toestemming moet worden verleend op een vrije, specifieke en ondubbelzinnige wijze.

 • De gebruiker die het plaatsen van een cookie weigert zal steeds toegang kunnen blijven genieten van de website. Het is evenwel niet uitgesloten dat bepaalde functies van onze website niet zullen werken ingevolge een weigering.
 • De gebruiker kan ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren.
 • Uit het niet-beantwoorden van de vraag tot toestemming of het wegklikken van het pop- upvenster volgt geen stilzwijgende toestemming met het plaatsen van cookies.
 • De gebruiker kan ten allen tijde de eerder verleende toestemming intrekken door middel van het verwijderen van onze cookies uit de browser. Meer info over het verwijderen van cookies vindt u op deze pagina.

Recht van inzage

De gebruiker heeft het recht om inzage te krijgen in de verwerkte persoonsgegevens. Op verzoek van de gebruiker, verstrekt Funkey een kopie van de persoonsgegevens aan de gebruiker. De eerste kopie van de persoonsgegevens is gratis.

Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht om via een aanvullende verklaring een aanpassing van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

De persoonsgegevens van de gebruiker worden binnen een redelijke termijn gewist indien:

  • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld/verwerkt.
  • De gebruiker zijn toestemming intrekt.
  • De gebruiker gebruik maakt van zijn recht van bezwaar van verwerking.
  • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • De wissing vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van het Unierecht / recht
   van de Lidstaat.
  • De persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar werden verwerkt.

Funkey neemt de nodige (technische) maatregelen om de overige verwerkingsverantwoordelijken n.a.v. openbaar gemaakte persoonsgegevens op de hoogte te stellen van het verzoek van de gebruiker.

De persoonsgegevens worden niet gewist indien de verwerking nodig is voor:

 • het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het wissen van de gegevens de verwezenlijking van voormelde doeleinden onmogelijk zou maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • het instellen, het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

De gebruiker heeft het recht om zijn volledige dossier bij Funkey op te vragen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm, zodat hij deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

De gegevens kunnen eveneens opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik, zonder overdracht aan een derde.De gebruiker kan tevens verzoeken om de persoonsgegevens rechtstreeks door te zenden naar de andere verwerkingsverantwoordelijke. Funkey rekent geen kosten aan voor het doorsturen van de persoonsgegevens, voor zover de gebruiker geen misbruik maakt van de uitoefening van diens rechten.

Recht van bezwaar

De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen. De verwerking van de persoonsgegevens wordt naar aanleiding van een dergelijk bezwaar gestaakt, tenzij Funkey dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking

De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de gebruiker en Funkey of de verwerking berust op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Klacht bij de GBA

Indien de gebruiker het slachtoffer meent te zijn geworden van een inbreuk inzake gegevensbescherming en/of de uitoefening van zijn rechten zonder resultaat is gebleven, dan kan de gebruiker klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.