Skip to main content

Privacy policy

Wie zijn we?

Funkey BV
Clematisstraat 10
9000 Gent
+32 498 94 57 95
[email protected]
BE0680777078

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Contactinformatie

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Wanneer u een e-book of bestand downloadt, slaan we, indien u uw toestemming geeft, uw e-mailadres en naam op. Deze informatie hebben wij nodig om u de downloads te kunnen sturen.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw naam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen en op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

Wanneer u klant wordt bij Funkey bewaren we nog een aantal extra gegevens van u zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in ons e-mailbeheersysteem Active campaign en ons klantenbeheersysteem Teamleader. Deze partners zijn ook GDPR compliant.

Waarvoor gebruiken wij uw data?

De door u meegedeelde persoonsgegevens in kader van een offerte aanvraag zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De door u meegedeelde persoonsgegevens in kader van de organisatie van een teamevent worden enkel en alleen in het kader van dit teamevent gebruikt en nadien niet langer bewaart.

Met wie delen wij uw data?

Enkel Funkey gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Funkey bewaar uw persoonsgegevens ikv een offerte aanvraag tot 1 maand nadat u zich uitschreef voor onze nieuwsbrief.

Funkey bewaart uw persoonsgegevens ikv een teamevent tot 1 dag na een teamevent

Hoe beschermen we uw gegevens?

We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we aan de hand van een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.

Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten op [email protected].

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kunt u zich best rechtstreeks tot Funkey richten door een e-mail te sturen naar [email protected].

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op overdracht

U heeft het recht om de data die wij over u hebben bij ons op te vragen, zodat u de data zonder problemen aan een ander bedrijf, dat eenzelfde soort dienst biedt, kunt doorgeven.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.