Skip to main content
Over Funkey

De sleutel tot een succesvol teambuildingbeleid

Een effectief teambuildingbeleid is onontbeerlijk voor het opbouwen van een solide en krachtig team. Ontdek in deze blog hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

We moeten onze klanten niet meer overtuigen van het belang van teambuilding. Bedrijven weten dat dit een effectief middel is om de samenwerking, communicatie en productiviteit binnen hun organisatie te verbeteren en de betrokkenheid van je medewerkers te boosten.
Er worden dus wel teambuildings georganiseerd, maar meestal ad hoc en door Chinese vrijwilligers. Er ontbreekt een geïntegreerd teambuildingbeleid; een strategische aanpak waardoor bedrijven op een gestructureerde manier teambuilding activiteiten & events kunnen organiseren en beheren.

Een goed gedefinieerd teambuildingbeleid gebaseerd op de 5W2H-methodologie – Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Hoeveel en Hoe – vormt de basis voor effectieve teamwork-initiatieven. Bedrijven hebben geen duidelijk kader, wat leidt tot onsamenhangende inspanningen. Echter, door teambuildingactiviteiten af te stemmen op normen, waarden en strategische doelstellingen, creëren bedrijven een team waarbij alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Deze aanpak zorgt ervoor dat het teambuildingbudget effectief en efficiënt wordt gebruikt.

Bamboe Bouwen Rotterdam Zeeland

Een geïntegreerd teambuildingbeleid is geen eenmalige inspanning, maar een continu, langetermijnproces. Het evolueert samen met de veranderende doelen en doelstellingen van het bedrijf. Door een flexibel kader te hanteren dat zich aanpast aan organisatorische verschuivingen, leggen bedrijven een dynamische strategie vast die afgestemd is op hun unieke behoeften.

Belangrijk is dat een geïntegreerd teambuildingbeleid de mogelijkheid biedt om de effectiviteit van teambuildingactiviteiten voortdurend te evalueren. Deze beoordeling zorgt ervoor dat de gewenste resultaten worden bereikt en biedt de kans om het beleid indien nodig bij te stellen.

Welke rol speelt Funkey bij het vormgeven en implementeren van dit beleid?

In de afgelopen zes jaar heeft Funkey meer dan 5.000 teambuildings georganiseerd, waardoor we een uitgebreide expertise hebben opgebouwd in het vakgebied. We werken samen met bedrijven om een op maat gemaakte formule te ontwerpen die aansluit bij hun specifieke behoeften. Met een uitgebreid netwerk van meer dan 250 teambuildingaanbieders en meer dan 650 activiteiten in België biedt Funkey een uitgebreid gamma aan – van sportieve activiteiten en creatieve workshops tot trainingssessies tot sportieve activiteiten en creatieve workshops.

De toewijding van Funkey strekt zich uit tot duurzame partnerships met zowel klanten als partners, waarbij feedback wordt geïntegreerd om voorop te blijven lopen in trends binnen de branche. Om een samenhangend teambuildingbeleid uit te voeren, ontwikkelden we Funkey Bizz, een teambuilding managementplatform. Met dit platform kunnen organisaties het activiteitenaanbod aanpassen aan hun bedrijfscultuur en interne richtlijnen. Deze aanpassingsmogelijkheid stelt bedrijven in staat om hun eigen catalogus samen te stellen, geplande activiteiten te volgen, hun branding op te nemen, budgetten per afdeling of team te beheren, en meer.

Funkey Bizz zorgt ervoor dat teamwork een intrinsiek onderdeel wordt van de organisatie. Door het centraliseren van beleidsbeheer en het waarborgen van afstemming met strategische doelstellingen, maximaliseert het platform het rendement op teambuildinginvesteringen en stimuleert het de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Tot slot staat het ervaren team van Funkey klaar om organisaties te begeleiden bij beleidsontwikkeling en implementatie. We bieden aanbevelingen voor geschikte activiteiten, helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor medewerkersbetrokkenheid en bieden middelen om de impact van teambuildinginitiatieven te meten.

Waarom is werknemersbetrokkenheid belangrijker dan ooit tevoren?

In de huidige ‘war for talent’, waarin werknemers meer keuzemogelijkheden hebben en sollicitanten meer invloed uitoefenen, vormt het aantrekken en behouden van talent een uitdagende opgave. Hierbij is werknemersbetrokkenheid een cruciaal element bij het maken van een werkgeverskeuze.

De verwachtingen van werknemers veranderen voortdurend. Nieuwe generaties werknemers, zoals millennials en Gen Z, hechten steeds meer waarde aan het gevoel van verbondenheid met hun werk. Ze zoeken naar werk met betekenis en kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast worden ze aangetrokken tot organisaties met een duidelijke missie en een positieve bedrijfscultuur.

Bovendien wijzen onderzoeksresultaten uit dat betrokken werknemers aanzienlijk productiever zijn, een betere service leveren en daardoor aanzienlijk bijdragen aan de groei en winstgevendheid van een organisatie.

Samengevat: een goed gestructureerd teambuildingbeleid vergemakkelijkt het behalen van gewenste resultaten, in lijn met de strategische doelen van de organisatie. Nu betrokkenheid van medewerkers belangrijker is dan ooit, vooral in het dynamische landschap van talentverwerving, draagt een uitgebreid teambuilding beleid bij aan het aantrekken en behouden van toptalent. Betrokken medewerkers zijn productiever, bieden een betere service en dragen aanzienlijk bij aan de groei en winstgevendheid van de organisatie.