Skip to main content
In de kijker

Mededeling COVID-19

Beste Klanten

Sinds 28 januari heeft de overheid beslist met een coronabarometer te werken. Sinds kort zitten we in een nieuwe fase, namelijk code geel, maar wat betekent dat voor teambuildings?

Goed nieuws voor ons! Zowel voor indoor als outdoor teambuilding activiteiten gelden er geen beperkingen meer. Daar zijn we natuurlijk enorm gelukkig mee!

We brengen jouw steeds op de hoogte van iedere verandering op de barometer.

Wat wil code geel nu zeggen?

  1. Geen mondmaskers meer tijdens de teambuilding activiteiten
  2. Binnen en buiten is er geen maximumcapaciteit meer

De gezondheid, de veiligheid en het fysieke welzijn van ieder van jullie, onze medewerkers en partners is onze belangrijkste prioriteit. Ook bij de heropstart van de activiteiten willen we de veiligheid van onze klanten, partners en medewerkers garanderen en daarom blijven we het het Covid-19 protocol nog gebruiken.

Ons protocol is volledig in overeenstemming met de gouden regels uit het ministerieel besluit:

  • We streven steeds naar een ruime locatie zodat de 1,5m-regel gerespecteerd kan worden;
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangeraden en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Covid-19 protocol Funkey Teamevent

In dit protocol is beschreven hoe Funkey verwacht dat de medewerkers van Funkey, de begeleiders van de teambuilding partners en de deelnemers dienen te handelen tijdens een teambuilding die plaats heeft tijdens de periode met extra veiligheidsmaatregelen ten gevolge van Covid-19.  

Het protocol is voor iedereen (zowel voor de medewerkers en de partners van Funkey als voor de deelnemers) gelijk en iedereen dient zich er zo goed mogelijk aan te houden.

1: Algemeen

Het Covid-19 Protocol wordt besproken met de klant en door hem goedgekeurd en ondertekend.

SOCIAL DISTANCING

De teambuilding activiteiten worden zo aangepast dat het voor iedereen mogelijk is om op 1.5m afstand te blijven van elkaar. De begeleidende partner bewaakt tijdens de activiteiten dat de deelnemers deze maatregelen respecteren.

HYGIENE

Er worden altijd voldoende desinfectiemiddelen voorzien door de partner, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Ook het materiaal wordt met ontsmettingsmiddelen gereinigd.

Voor het gebruik van een activiteit en tijdens de activiteit worden de materialen extra schoongemaakt en gedesinfecteerd.

De klant voorziet zelf handschoenen en mondmaskers voor de deelnemers. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze op vraag van de klant voorzien worden door de partner tegen een vooraf afgesproken prijs.

ANNULERING/VERPLAATSING

De algemene annuleringsvoorwaarden van Funkey worden licht versoepeld. Als de activiteit niet mag doorgaan omwille van de overheidsmaatregelen omtrent Covid-19, dan kan de activiteit uitgesteld worden. De factuur dient betaald te worden, waarna jullie een tegoedbon krijgen. Deze kan volgend jaar gebruikt worden om dezelfde activiteit te boeken. Bij annulatie minder dan twee werkdagen voor het evenement, vragen we het volledige bedrag als vergoeding.

2: De Deelnemers

Als iemand gezondheidsklachten heeft (hoesten, koorts, verlies van smaak, pijn) vragen wij om niet deel te nemen aan de activiteit of teambuilding en indien nodig contact op te nemen met een zorgkundige.

De partner van Funkey past de sociale afstand regel, de zogenaamde “social distancing” van 1.5m consequent toe en wij vragen dan ook dat elke deelnemer van de klant zich hieraan houdt.

Voorafgaand aan elke activiteit zullen de deelnemers hun handen kunnen ontsmetten. Wij raden aan zoveel mogelijk de handen te wassen.

Wij vragen iedereen, zoals door de overheid verplicht wordt, een mondmasker te dragen. Uit respect voor het milieu geven wij de voorkeur aan de door de deelnemer zelf voorziene herbruikbare variant.

We vragen begrip aan de klant en de deelnemers voor de tijd die besteed wordt aan het ontsmetten van de materialen tijdens de activiteit.

3: De Activiteiten

De partners van Funkey bieden activiteiten aan die met de inachtneming van de overheidsmaatregelen kunnen doorgaan.

Voor het begin van elke activiteit zal de begeleider de specifieke veiligheidsmaatregelen aan de deelnemers meedelen.

Om te kunnen handelen conform de regels zullen de deelnemers in sommige gevallen in kleinere subgroepen onderverdeeld worden. Dit kan in overleg met de klant besproken worden.

4: De Begeleiders

Ook aan de begeleiders wordt gevraagd gezondheidsklachten tijdig te melden, contact op te nemen met een zorgkundige en geen risico te nemen en niet deel te nemen aan het evenement.

De begeleiders zorgen er in eerste instantie voor dat alles veilig kan verlopen en dat de maatregelen opgenomen in dit protocol opgevolgd worden. De begeleider zet voor elke activiteit de veiligheidszones af, zorgt dat het ontsmettingsmateriaal klaar staat en beschikbaar is voor elke deelnemer en ontsmet het materiaal wanneer nodig.

Elke begeleider draagt een mondmasker en beschermende handschoenen.

Op deze manier willen we jullie toch een uitzonderlijke ervaring laten beleven die de banden tussen de deelnemers versterkt en waarbij de veiligheid gegarandeerd is.

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u nog vragen of opmerkingen heeft.

Take Care!!

Het Funkey Team